קורס תגבור בקורס SPSS שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : גב' פישלוביץ סביון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  09:00  גב' פישלוביץ סביון  

קורס סטטיסטיקה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' פישלוביץ סביון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:15  14:00  גב' פישלוביץ סביון   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' פישלוביץ סביון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  15:15  16:00  גב' פישלוביץ סביון   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' פישלוביץ סביון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  11:15  12:00  גב' פישלוביץ סביון   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' פישלוביץ סביון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:00  גב' פישלוביץ סביון  פומנטו 210- מעבדה

קורס מעבדה בסטטיסטיקה SPSS שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' פישלוביץ סביון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:00  14:45  גב' פישלוביץ סביון   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' פישלוביץ סביון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:00  16:45  גב' פישלוביץ סביון   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' פישלוביץ סביון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:00  12:45  גב' פישלוביץ סביון   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' פישלוביץ סביון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:00  15:45  גב' פישלוביץ סביון  פומנטו 210- מעבדה