קורס פתולוגיה כללית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:00  13:15  ד"ר טוביאס גיא  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:30  16:45  ד"ר טוביאס גיא  כלכלה 212

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:30  16:00  ד"ר טוביאס גיא  כלכלה 207

קורס ביולוגיה של התא שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:20  17:50  ד"ר טוביאס גיא  מכללת מבח"ר

קורס מבוא לאפידמיולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  20:30  22:00  ד"ר טוביאס גיא  מכללת מבח"ר

קורס חטיבה ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק א שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  20:00  21:30  ד"ר טוביאס גיא  מכללת מבח"ר

קורס מבוא לאפידמיולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  09:00  10:30  ד"ר טוביאס גיא  כלכלה 212

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:30  12:00  ד"ר טוביאס גיא  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס קידום בריאות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  20:30  22:00  ד"ר טוביאס גיא  מכללת מבח"ר

קורס חטיבה ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק ב שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  19:00  20:30  ד"ר טוביאס גיא  מכללת מבח"ר

קורס יזמות רפואית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טוביאס גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  12:15  14:45  ד"ר טוביאס גיא