דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס סדנת יזמות שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גלובוס אורי      שפת הוראה של הקורס : אנגלית  

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:00  06:04  ד"ר גלובוס אורי  

קורס סדנת משחקים ולמידת מכונה שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גלובוס אורי      שפת הוראה של הקורס : אנגלית  

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:04  06:08  ד"ר גלובוס אורי  

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2024


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר גלובוס אורי   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  06:00  06:04  ד"ר גלובוס אורי  

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר גלובוס אורי   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  06:05  06:09  ד"ר גלובוס אורי  

קורס יצירתיות בפתרון בעיות שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גלובוס אורי   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  ד"ר גלובוס אורי