קורס תכנות מכוון עצמים ושפת ++C שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר גלובוס אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:00  16:30  ד"ר גלובוס אורי   ווסטון 217 - מעבדה

קורס סדנא: מישחקים , למידה ואפליקציות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גלובוס אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  15:00  15:30  ד"ר גלובוס אורי  

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר גלובוס אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:30  ד"ר גלובוס אורי  

קורס עבודת תזה שנה"ל 2020


קורס מסוג תזה     מרצה הקורס : ד"ר גלובוס אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:00  06:03  ד"ר גלובוס אורי