קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יהנה עינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:00  20:00  ד"ר יהנה עינת  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יהנה עינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  20:00  ד"ר יהנה עינת  

קורס הדרכה לפרקטיקום שיקומית ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יהנה עינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  ד"ר יהנה עינת  פומנטו 205

קורס מבוא לפסיכולוגיה שיקומית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יהנה עינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  ד"ר יהנה עינת  פומנטו 102

קורס פסיכותראפיה במצבי חולי ונכות בילדים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יהנה עינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר יהנה עינת  פומנטו 102

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יהנה עינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר יהנה עינת  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יהנה עינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר יהנה עינת  

קורס הדרכה לפרקטיקום-שיקומית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יהנה עינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  ד"ר יהנה עינת  פומנטו 204

קורס טיפול נוירופסיכולוגי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יהנה עינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר יהנה עינת  ווסטון 233

קורס הדרכה לפרקטיקום-שיקומית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יהנה עינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  10:00  12:30  ד"ר יהנה עינת