קורס מבוא לפסיכולוגיה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' עמיר הני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  09:15  10:45  גב' עמיר הני  כלכלה 207

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' עמיר הני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  11:15  12:45  גב' עמיר הני  כלכלה 207

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' עמיר הני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:00  17:30  גב' עמיר הני  כלכלה 205

קורס מבוא לפסיכולוגיה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' עמיר הני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  גב' עמיר הני  

קורס מבוא לפסיכולוגיה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' עמיר הני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  גב' עמיר הני  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' עמיר הני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  08:15  09:45  גב' עמיר הני