קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:00  גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה  פומנטו 104

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  09:15  10:00  גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה  פומנטו 104

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:00  גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה  פומנטו 104

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:15  09:00  גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה  פומנטו 104

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  11:15  12:00  גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה  פומנטו 104

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:00  גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה  פומנטו 104

קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  14:00  גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה  פומנטו 201

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:15  12:00  גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה  פומנטו 201

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:00  גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה  פומנטו 201