קורס מערכות הפעלה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הופנר יגאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר הופנר יגאל  ווסטון 007
 א  ד  11:15  12:45  ד"ר הופנר יגאל  ווסטון 003

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הופנר יגאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר הופנר יגאל  ווסטון 030
 ב  ד  09:15  10:45  ד"ר הופנר יגאל  ווסטון 032

קורס תכנות מקבילי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הופנר יגאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  18:45  ד"ר הופנר יגאל  ווסטון 001