קורס תכנות מקבילי שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הופנר יגאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  18:45  ד"ר הופנר יגאל