קורס תכנות WEB שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ליבר עמיאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  מר ליבר עמיאל   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ליבר עמיאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  מר ליבר עמיאל   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ליבר עמיאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  מר ליבר עמיאל  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ליבר עמיאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  20:15  21:45  מר ליבר עמיאל  כלכלה 210 - מעבדה