קורס הריון ולידה,תהליכים טבעיים אך מעוררי שינ שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנדלזלץ יונתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר הנדלזלץ יונתן  פומנטו 103

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר הנדלזלץ יונתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר הנדלזלץ יונתן  

קורס הראיון הקליני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנדלזלץ יונתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  ד"ר הנדלזלץ יונתן  פומנטו 04

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנדלזלץ יונתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר הנדלזלץ יונתן  פומנטו 203- כיתת סמינר

קורס פסיכופתולוגיה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנדלזלץ יונתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  ד"ר הנדלזלץ יונתן  פומנטו 104

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנדלזלץ יונתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר הנדלזלץ יונתן  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנדלזלץ יונתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר הנדלזלץ יונתן  

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנדלזלץ יונתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר הנדלזלץ יונתן  ווסטון 115

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנדלזלץ יונתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  10:00  12:30  ד"ר הנדלזלץ יונתן