דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס הריון ולידה,תהליכים טבעיים אך מעוררי שינ שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' הנדלזלץ יונתן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  פרופ' הנדלזלץ יונתן  ווסטון 111

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' הנדלזלץ יונתן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:15  19:45  פרופ' הנדלזלץ יונתן  

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' הנדלזלץ יונתן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  פרופ' הנדלזלץ יונתן  

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' הנדלזלץ יונתן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45  פרופ' הנדלזלץ יונתן  

קורס הראיון הקליני שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' הנדלזלץ יונתן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  פרופ' הנדלזלץ יונתן  ווסטון 111

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג' שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' הנדלזלץ יונתן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  פרופ' הנדלזלץ יונתן  ווסטון 111

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' הנדלזלץ יונתן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  פרופ' הנדלזלץ יונתן  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' הנדלזלץ יונתן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  פרופ' הנדלזלץ יונתן  

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית א' שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' הנדלזלץ יונתן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  פרופ' הנדלזלץ יונתן  

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית ב' שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' הנדלזלץ יונתן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  08:15  09:45  פרופ' הנדלזלץ יונתן