קורס קריאה למצטיינים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניידר נתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  פרופ' שניידר נתן  ווסטון 109

קורס המקורות ההיסטורים והאינטלקטואליים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניידר נתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  פרופ' שניידר נתן  ווסטון 109