קורס המקורות ההסטוריים והאינטל' של מדעה"ח א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניידר נתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  17:45  פרופ' שניידר נתן  

קורס לחשוב את השואה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניידר נתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  פרופ' שניידר נתן  

קורס לחשוב את האסון: עתיד האנושי במצב בלתי אנ שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניידר נתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  פרופ' שניידר נתן  

קורס המקורות ההסטוריים והאינטל' של מדעה"ח ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניידר נתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  פרופ' שניידר נתן  

קורס לחשוב את השואה שנה"ל 2021


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' שניידר נתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  פרופ' שניידר נתן  

קורס לחשוב את האסון: עתיד האנושי במצב בלתי אנ שנה"ל 2021


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' שניידר נתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:15  19:45  פרופ' שניידר נתן