קורס קידום בריאות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מוקד זהבה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:30  17:00  ד"ר מוקד זהבה  

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מוקד זהבה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:40  18:10  ד"ר מוקד זהבה