קורס קידום בריאות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מוקד זהבה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:15  16:45  ד"ר מוקד זהבה  כלכלה 110

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מוקד זהבה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:50  18:20  ד"ר מוקד זהבה  כלכלה 110