קורס תורת ההשקעות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:15  10:45  ד"ר כאליפא רחל  

קורס סמינר - מיזוגים ורכישות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  ד"ר כאליפא רחל  

קורס תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:00  10:30  ד"ר כאליפא רחל  

קורס ניהול מיזוגים ורכישות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:00  18:30  ד"ר כאליפא רחל  

קורס אג"ח חברתי שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  20:30  22:00  ד"ר כאליפא רחל