קורס ניתוח דוחות כספיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  ד"ר כאליפא רחל  כלכלה 210 - מעבדה

קורס סמינר - מיזוגים ורכישות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:15  14:45  ד"ר כאליפא רחל  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  09:00  11:30  ד"ר כאליפא רחל   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס משברים פיננסים בעולם שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:45  20:15  ד"ר כאליפא רחל  כלכלה 111

קורס ניהול מיזוגים ורכישות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:00  18:30  ד"ר כאליפא רחל  כלכלה 111

קורס הערכת שווי חברות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כאליפא רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:00  18:30  ד"ר כאליפא רחל  כלכלה 207