קורס תיאוריה ויישום בתכנון ופיתוח קריירה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר חכמיגרי מאור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  ד"ר חכמיגרי מאור  פומנטו 04

קורס אבחון והערכה א שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר חכמיגרי מאור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  ד"ר חכמיגרי מאור  ווסטון 035

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר חכמיגרי מאור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר חכמיגרי מאור  ווסטון 035

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר חכמיגרי מאור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר חכמיגרי מאור  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר חכמיגרי מאור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר חכמיגרי מאור  

קורס הראיון התעסוקתי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר חכמיגרי מאור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  ד"ר חכמיגרי מאור  פומנטו 103

קורס אבחון והערכה ב שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר חכמיגרי מאור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר חכמיגרי מאור  פומנטו 204

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר חכמיגרי מאור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:15  15:45  ד"ר חכמיגרי מאור  פומנטו 204