קורס חונכות טיפולית - נירים חלק א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  ד"ר הנץ גמליאל קרן  ווסטון 127

קורס חונכות טיפולית - נירים חלק ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר הנץ גמליאל קרן  פומנטו 102

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:00  20:00  ד"ר הנץ גמליאל קרן  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  20:00  ד"ר הנץ גמליאל קרן  

קורס הראיון הקליני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  ד"ר הנץ גמליאל קרן  ווסטון 127

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר הנץ גמליאל קרן  פומנטו 205

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר הנץ גמליאל קרן  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר הנץ גמליאל קרן  

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר הנץ גמליאל קרן  פומנטו 203- כיתת סמינר

קורס עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר הנץ גמליאל קרן  כלכלה 207

קורס עבודת שדה מונחית : עבודה טיפולית עם הורי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:15  15:45  ד"ר הנץ גמליאל קרן  פומנטו 203- כיתת סמינר
 ב  ד  17:00  19:00  ד"ר הנץ גמליאל קרן  פומנטו 202- כיתת סמינר

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הנץ גמליאל קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  10:00  12:30  ד"ר הנץ גמליאל קרן