קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר וולוסקיביץ' אנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  19:45  ד"ר וולוסקיביץ' אנה  ווסטון 034

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר וולוסקיביץ' אנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  19:45  ד"ר וולוסקיביץ' אנה  כלכלה 206

קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר וולוסקיביץ' אנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  19:45  ד"ר וולוסקיביץ' אנה  כלכלה 106- כיתת סמינר