קורס תגבור בתיאוריות סוציולוגיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : ד"ר קינן עומר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  09:15  10:45  ד"ר קינן עומר  פומנטו 104

קורס תיאוריות סוציולוגיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קינן עומר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  14:45  ד"ר קינן עומר  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קינן עומר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  ד"ר קינן עומר  ווסטון 007

קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קינן עומר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  11:15  12:45  ד"ר קינן עומר  פומנטו 03

קורס מבוא לחשיבה חברתית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קינן עומר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  11:15  13:45  ד"ר קינן עומר  כלכלה N-01