קורס מבוא לפסיכולוגיה רפואית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' חנליס ציפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  10:00  גב' חנליס ציפי  פומנטו 03

קורס סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' חנליס ציפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:00  15:30  גב' חנליס ציפי  פומנטו 104