קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זליגמן רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45    

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זליגמן רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45    

קורס אבחון והערכה של האישיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זליגמן רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  ד"ר זליגמן רות  פומנטו 103

קורס אבחון והערכה של האישיות ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זליגמן רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר זליגמן רות  ווסטון 114

קורס אבחון והערכה של האישיות ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זליגמן רות, ד"ר תדמור-זיסמן יעל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר זליגמן רות  פומנטו 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זליגמן רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר זליגמן רות  פומנטו 102