דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס העולם מתחמם - השיח הסביבתי העולמי שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  15:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  ווסטון 035

קורס חברה אזרחית ושינוי חברתי שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  ווסטון 129

קורס אפריקה השחורה - מכיבוש לעצמאות שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:30  18:00  ד"ר השמשוני-יפה נורית  ווסטון 005

קורס מבוא לפוליטיקה השוואתית שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  
 ב  ד  10:15  11:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  

קורס חברה אזרחית ושינוי חברתי שנה"ל 2024


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  06:00  06:15  ד"ר השמשוני-יפה נורית  

קורס דמוקרטיה השתתפות ואקטיביזם שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  

קורס דמוקרטיה ונסיגה דמוקרטית שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:30  18:00  ד"ר השמשוני-יפה נורית  ווסטון 035