קורס התמחות מקצועית - חלק א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  ווסטון 127

קורס חברה אזרחית ושינוי חברתי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  ווסטון 131

קורס הבטחות צריך לקיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  ווסטון 131

קורס אפריקה השחורה - מכיבוש לעצמאות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  ווסטון 233

קורס התמחות מקצועית - חלק ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:15  15:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  ווסטון 129

קורס קהילות בעולם החדש שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  ווסטון 128

קורס חברה אזרחית ושינוי חברתי שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  פומנטו 203- כיתת סמינר

קורס הבטחות צריך לקיים שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר השמשוני-יפה נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  ד"ר השמשוני-יפה נורית  פומנטו 211