קורס תגבור- מבוא למיקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 206

קורס מבוא למיקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 103

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 103

קורס תגבור- מבוא למאקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  

קורס תגבור- תורת המחירים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:15  09:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  

קורס מבוא למאקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 205

קורס תורת המחירים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 205

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 205

קורס תורת ההחלטות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 103

קורס תגבור- מבוא למיקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 208

קורס מבוא למיקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 108

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 108

קורס קורס השלמה מתמטיקה ומבוא לכלכלה מנע"ס שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:00  20:30  גב' משקוביץ' מיכאלה  כלכלה 206

קורס אשנב לכלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:15  11:45  גב' משקוביץ' מיכאלה  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' משקוביץ' מיכאלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  גב' משקוביץ' מיכאלה