קורס הדרכה לפרקטיקום שיקומית ג' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן הוכמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  ד"ר כהן הוכמן הילה  

קורס הדרכה לפרקטיקום-שיקומית א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן הוכמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  ד"ר כהן הוכמן הילה  

קורס יסודות לאבחון לקויות למידה א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן הוכמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר כהן הוכמן הילה  

קורס הדרכה לפרקטיקום-שיקומית ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן הוכמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  08:30  11:00  ד"ר כהן הוכמן הילה