קורס התמחות מקצועית - חלק א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרמפף אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  ד"ר קרמפף אריה  ווסטון 128

קורס ה(אי)-סדר העולמי החדש שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרמפף אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  ד"ר קרמפף אריה  ווסטון 112

קורס התמחות מקצועית - חלק ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרמפף אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:15  15:45  ד"ר קרמפף אריה  ווסטון 130

קורס כלכלה פוליטית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרמפף אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  10:00  ד"ר קרמפף אריה  ווסטון 126

קורס ה(אי)-סדר העולמי החדש שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר קרמפף אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  ד"ר קרמפף אריה  

קורס Society Culture and Politics in Israel&G שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרמפף אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:15  13:45  ד"ר קרמפף אריה  ווסטון 111