קורס תגבור בפסיכולוגיה פיזיולוגית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  גב' יסינגר סיוון  פומנטו 104

קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:00  גב' יסינגר סיוון  ווסטון 034

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:00  גב' יסינגר סיוון  פומנטו 103

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  09:15  10:00  גב' יסינגר סיוון  פומנטו 103

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון, גב' קליין יהב רוני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  11:15  12:00  גב' יסינגר סיוון  ווסטון 130

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון, גב' קליין יהב רוני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  09:15  10:00  גב' יסינגר סיוון  ווסטון 130

קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון, גב' קליין יהב רוני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:00  גב' יסינגר סיוון  ווסטון 130

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון, גב' קליין יהב רוני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:00  גב' יסינגר סיוון  ווסטון 130

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון, גב' קליין יהב רוני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:15  14:00  גב' יסינגר סיוון  ווסטון 130

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  08:00  10:45  גב' יסינגר סיוון  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יסינגר סיוון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  11:00  13:45  גב' יסינגר סיוון