קורס פסיכופדיה:על נפש וידע מבוסס נסיון שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר עמנו אוראל בני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  מר עמנו אוראל בני  פומנטו 104

קורס תגבור במבוא לסוציולוגיה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : מר עמנו אוראל בני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:00  13:00  מר עמנו אוראל בני  

קורס מבוא לאנתרופולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר עמנו אוראל בני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  מר עמנו אוראל בני  ווסטון 238

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר עמנו אוראל בני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  מר עמנו אוראל בני  ווסטון 238

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר עמנו אוראל בני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  מר עמנו אוראל בני  ווסטון 238

קורס שיטות מחקר איכותניות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר עמנו אוראל בני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:00  מר עמנו אוראל בני  ווסטון 115

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר עמנו אוראל בני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  14:00  מר עמנו אוראל בני  ווסטון 115