קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' טישברוביץ שמואל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  19:00  21:30  פרופ' טישברוביץ שמואל  ווסטון 003
 א  ו  08:15  09:45  פרופ' טישברוביץ שמואל  ווסטון 003

קורס עבודת תזה שנה"ל 2020


קורס מסוג תזה     מרצה הקורס : פרופ' טישברוביץ שמואל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:04  06:07  פרופ' טישברוביץ שמואל  

קורס ניתוח ועיצוב מונחי עצמים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' טישברוביץ שמואל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:15  12:45  פרופ' טישברוביץ שמואל  ווסטון 026

קורס סמינר: נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' טישברוביץ שמואל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  10:45  פרופ' טישברוביץ שמואל  ווסטון 032