קורס מבוא לבינה מלאכותית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' דרור גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  13:15  15:45  פרופ' דרור גדעון  ווסטון 128

קורס תכנות מתקדם בשפת C שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' דרור גדעון, גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  12:45  פרופ' דרור גדעון  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' דרור גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:15  15:45  פרופ' דרור גדעון  ווסטון 005

קורס מציאות אמיתית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' דרור גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  פרופ' דרור גדעון  ווסטון 005

קורס יסודות הקוד הפתוח שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' דרור גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:15  11:45  פרופ' דרור גדעון  

קורס עיבוד שפה טבעית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' דרור גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  17:15  19:45  פרופ' דרור גדעון  ווסטון 128