קורס פרקטיקום שנה"ל 2021


קורס מסוג פרקטיקום     מרצה הקורס : ד"ר לב רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:00  06:01  ד"ר לב רפאל  

קורס התנסות מעשית א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  17:45  ד"ר לב רפאל  

קורס מנהיגות והנעת עובדים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  ד"ר לב רפאל  

קורס התנסות מעשית ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  ד"ר לב רפאל