קורס הדרכה לפרקטיקום שנה"ל 2020


קורס מסוג מפגש הדרכה     מרצה הקורס : ד"ר לב רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:00  18:30  ד"ר לב רפאל  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס מסוג מפגש הדרכה     מרצה הקורס : ד"ר לב רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:00  18:30  ד"ר לב רפאל  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס מנהיגות והנעת עובדים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  17:15  18:45  ד"ר לב רפאל  פומנטו 03

קורס התנסות מעשית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  17:45  ד"ר לב רפאל  פומנטו 213

קורס התנסות מעשית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:00  16:30  ד"ר לב רפאל  פומנטו 102