קורס הפרדה במערכת החינוך בישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ליבנה עדית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  ד"ר ליבנה עדית  ווסטון 115

קורס אי-שוויון ואחרות במערכת החינוך בישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ליבנה עדית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  ד"ר ליבנה עדית  ווסטון 126

קורס הפרדה במערכת החינוך בישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר ליבנה עדית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  10:00  ד"ר ליבנה עדית  ווסטון 026