קורס סיבוכיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר חביב ישי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר חביב ישי  ווסטון 001
 ב  ד  11:15  13:45  ד"ר חביב ישי  ווסטון 031

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר חביב ישי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר חביב ישי  ווסטון 001
 ב  ד  15:15  17:45  ד"ר חביב ישי  ווסטון 031