קורס תכנות מכוון עצמים ושפת ++C שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' כליף קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  12:45  גב' כליף קרן  כלכלה 107

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' כליף קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  14:45  גב' כליף קרן  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' כליף קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:30  11:00  גב' כליף קרן  ווסטון 031

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' כליף קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  15:45  גב' כליף קרן  ווסטון 031

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' כליף קרן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:15  12:45  גב' כליף קרן   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי