קורס תורת ההנמקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לב אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  18:45  פרופ' לב אריה  ווסטון 127

קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לב אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  פרופ' לב אריה  ווסטון 031
 א  ה  12:15  14:45  פרופ' לב אריה  ווסטון 030

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לב אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:15  10:45  פרופ' לב אריה  ווסטון 031
 ב  ה  11:30  13:00  פרופ' לב אריה  ווסטון 031

קורס אלגברה לינארית 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לב אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  14:45  פרופ' לב אריה  ווסטון 030
 ב  ה  09:00  10:30  פרופ' לב אריה  ווסטון 032