קורס אוהדים בספורט שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לונטל אור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  ד"ר לונטל אור  פומנטו 202- כיתת סמינר

קורס ספורט ופעילות גופנית במערכות חינוכיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לונטל אור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  15:15  16:45  ד"ר לונטל אור  פומנטו 05

קורס אוהדים בספורט שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר לונטל אור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר לונטל אור