קורס מבחנים והערכה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ברק דקלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  11:45  גב' ברק דקלה  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ברק דקלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:15  13:45  גב' ברק דקלה  פומנטו 101 - אודיטוריום