קורס סיבוכיות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  15:45  ד"ר ברקמן עמר  
 ב  ו  08:15  09:45  ד"ר ברקמן עמר  

קורס יסודות הקוד הפתוח שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:00  12:30  ד"ר ברקמן עמר  

קורס מבוא לקריפטוגרפיה ולמטבעות קריפטוגרפים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  17:15  19:45  ד"ר ברקמן עמר  

קורס פרקים במדעי המחשב התאורטיים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:00  18:30  ד"ר ברקמן עמר  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  19:15  20:45  ד"ר ברקמן עמר  

קורס עבודת גמר שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:05  06:10  ד"ר ברקמן עמר  

קורס קריפטוגרפיה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  18:45  ד"ר ברקמן עמר