קורס סיבוכיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  15:45  ד"ר ברקמן עמר  כלכלה 101
 ב  ו  08:15  09:45  ד"ר ברקמן עמר  ווסטון 003

קורס פרקים במדעי המחשב התאורטיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  17:15  19:45  ד"ר ברקמן עמר  ווסטון 032

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:00  17:30  ד"ר ברקמן עמר  ווסטון 030

קורס קריפטוגרפיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברקמן עמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:30  21:00  ד"ר ברקמן עמר  ווסטון 030