קורס פסיכולוגיה התפתחותית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  כלכלה 101

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  פומנטו 03

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  כלכלה 101

קורס דינמיקה קבוצתית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה, מר חגי חן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:00  17:30  ד"ר אופנהיימר סברינה  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס עבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה-א שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  17:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  פומנטו 204

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  17:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  פומנטו 204

קורס פסיכולוגיה התפתחותית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:00  11:30  ד"ר אופנהיימר סברינה  פומנטו 02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:30  14:00  ד"ר אופנהיימר סברינה  פומנטו 02

קורס עבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה-ב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  פומנטו 211

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  פומנטו 211

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:00  20:00  ד"ר אופנהיימר סברינה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  20:00  ד"ר אופנהיימר סברינה  

קורס שיטות מחקר וסוגיות אתיות בפסיכ' התפ' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה, ד"ר לוי סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  פומנטו 05

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  

קורס פסיכופתולוגיה התפתחותית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  פומנטו 211

קורס משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אופנהיימר סברינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  11:45  ד"ר אופנהיימר סברינה  ווסטון 111