קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביצור-חמיאל רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  11:15  13:45  פרופ' אביצור-חמיאל רונית  פומנטו 02

קורס קשרי גוף-נפש אצל חולים בסרטן נדיר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביצור-חמיאל רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  פרופ' אביצור-חמיאל רונית  פומנטו 201

קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביצור-חמיאל רונית, ד"ר לן ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  11:15  13:45  פרופ' אביצור-חמיאל רונית  פומנטו 02

קורס קשרי גוף-נפש אצל חולים בסרטן נדיר שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' אביצור-חמיאל רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  פרופ' אביצור-חמיאל רונית  

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביצור-חמיאל רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  פרופ' אביצור-חמיאל רונית  

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביצור-חמיאל רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  20:00  פרופ' אביצור-חמיאל רונית  

קורס מערכות פיזיולוגיות והתנהגות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביצור-חמיאל רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  17:45  פרופ' אביצור-חמיאל רונית  פומנטו 02

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביצור-חמיאל רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  פרופ' אביצור-חמיאל רונית  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביצור-חמיאל רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  פרופ' אביצור-חמיאל רונית  

קורס פסיכונוירואימונולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביצור-חמיאל רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  פרופ' אביצור-חמיאל רונית  פומנטו 211