קורס יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מדלר-לירז חנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  ד"ר מדלר-לירז חנה  כלכלה 107

קורס ארגוני שירות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מדלר-לירז חנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:30  10:00  ד"ר מדלר-לירז חנה  כלכלה 107

קורס ניהול השיווק והשירות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מדלר-לירז חנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר מדלר-לירז חנה  כלכלה 103

קורס פרקטיקום בשירות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מדלר-לירז חנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  11:45  ד"ר מדלר-לירז חנה  כלכלה 307 - חדר ישיבות

קורס סמינר בשיווק שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מדלר-לירז חנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  11:45  13:15  ד"ר מדלר-לירז חנה  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר מדלר-לירז חנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:30  14:00  ד"ר מדלר-לירז חנה  כלכלה 110