קורס חונכות טיפולית - נירים חלק א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' חושי-הדר תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  17:45  גב' חושי-הדר תמר  פומנטו 104

קורס חונכות טיפולית - נירים חלק ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' חושי-הדר תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  גב' חושי-הדר תמר  ווסטון 026