קורס תאוריות של אישיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר דוד אייל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  מר דוד אייל  פומנטו 02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר דוד אייל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  מר דוד אייל  פומנטו 02

קורס תאוריות של אישיות ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר דוד אייל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  מר דוד אייל  פומנטו 05

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר דוד אייל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  מר דוד אייל  פומנטו 03