קורס אבחון והערכה של האישיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מחול עמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  מר מחול עמיר  ווסטון 031

קורס אבחון והערכה של האישיות ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מחול עמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  מר מחול עמיר  פומנטו 204

קורס אבחון והערכה של האישיות ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מחול עמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  מר מחול עמיר  פומנטו 204