קורס סיבוכיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נקר ליאת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  11:15  12:45  גב' נקר ליאת  ווסטון 233
 א  ה  18:30  21:30  גב' נקר ליאת  כלכלה 101