קורס קריירות מקצועיות: מבט סוציולוגי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ויסברג יצחק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  ד"ר ויסברג יצחק  ווסטון 132

קורס סוציולוגיה של ארגונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ויסברג יצחק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:15  17:45  ד"ר ויסברג יצחק  פומנטו 03

קורס קריירות מקצועיות: מבט סוציולוגי שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר ויסברג יצחק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  18:15  19:45  ד"ר ויסברג יצחק  ווסטון 114