קורס חונכות גנרטיבית א':קשר אישי ושליחות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' למפרט חן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  18:15  19:45  פרופ' למפרט חן  פומנטו 201

קורס חונכות גנרטיבית ב':הגנרציה של הערך החברת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' למפרט חן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  פרופ' למפרט חן  ווסטון 111

קורס מעורבות חברתית ואקטיביזם שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' למפרט חן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:15  15:45  פרופ' למפרט חן  ווסטון 112

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' למפרט חן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  18:15  19:45  פרופ' למפרט חן  

קורס המיתולוגיה בתרבויות העולם שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' למפרט חן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  17:45  פרופ' למפרט חן  ווסטון 127

קורס תבלינים, תה וכספית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' למפרט חן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  פרופ' למפרט חן  ווסטון 131