קורס הנדסת תוכנה מכוונת עצמים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוין בוריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  17:15  19:45  ד"ר לוין בוריס  ווסטון 007

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוין בוריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  17:15  20:45  ד"ר לוין בוריס