קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרקובסקי רועי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר קרקובסקי רועי  ווסטון 001
 א  ד  10:15  12:45  ד"ר קרקובסקי רועי  ווסטון 001

קורס מערכות בסיסי נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרקובסקי רועי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  13:15  15:45  ד"ר קרקובסקי רועי  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרקובסקי רועי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:30  12:00  ד"ר קרקובסקי רועי  ווסטון 001

קורס סדנה: ארכיטקטורות ביג דאטה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרקובסקי רועי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  15:30  16:00  ד"ר קרקובסקי רועי  

קורס אלגברה לינארית 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרקובסקי רועי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  ד"ר קרקובסקי רועי  ווסטון 003
 ב  ה  12:15  13:45  ד"ר קרקובסקי רועי  ווסטון 001

קורס למידה חישובית עם פייתון שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרקובסקי רועי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  18:45  ד"ר קרקובסקי רועי   ווסטון 217 - מעבדה

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר קרקובסקי רועי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:30  16:00  ד"ר קרקובסקי רועי