קורס מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רוזן רון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  מר רוזן רון  כלכלה 107

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רוזן רון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  מר רוזן רון  כלכלה 107

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רוזן רון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:00  17:30  מר רוזן רון  כלכלה 104