קורס הנעה בספורט ובפעילות גופנית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטמן תומר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  מר גוטמן תומר  פומנטו 201

קורס הלכה ומעשה בפסיכולוגיה של ספורט ופעילות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטמן תומר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  מר גוטמן תומר  פומנטו 04

קורס התנסות בשדה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטמן תומר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  14:45  מר גוטמן תומר  פומנטו 202- כיתת סמינר