דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס הנעה בספורט ובפעילות גופנית שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטמן תומר   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  מר גוטמן תומר  פומנטו 04

קורס הלכה ומעשה בפסיכולוגיה של ספורט ופעילות שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטמן תומר   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  מר גוטמן תומר  פומנטו 04

קורס התנסות בשדה שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : מר גוטמן תומר   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  13:45  מר גוטמן תומר  

קורס סימני דרך - מבוא לפסיכולוגיה של הספורט ו שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטמן תומר   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  מר גוטמן תומר