קורס סמינר במימון שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' ונציה יצחק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  11:45  13:15  פרופ' ונציה יצחק  כלכלה 205

קורס מימון התנהגותי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' ונציה יצחק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:30  22:00  פרופ' ונציה יצחק  כלכלה 108

קורס פינטק שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' ונציה יצחק, מר נצר ניר, מר שרון טל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:45  20:15  פרופ' ונציה יצחק  כלכלה 108

קורס סמינר במימון שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' ונציה יצחק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:30  14:00  פרופ' ונציה יצחק  

קורס ניהול סיכונים: ביטוח ובנקאות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' ונציה יצחק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:45  20:15  פרופ' ונציה יצחק  כלכלה 212