קורס הסקה סטטיסטית שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רוטבוים אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  מר רוטבוים אביעד  כלכלה 209 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רוטבוים אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  מר רוטבוים אביעד  כלכלה 209 - מעבדה

קורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רוטבוים אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  מר רוטבוים אביעד  כלכלה 205

קורס סטטיסטיקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רוטבוים אביעד, גב' כצמן סופיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  מר רוטבוים אביעד  כלכלה 204

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רוטבוים אביעד, גב' כצמן סופיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  מר רוטבוים אביעד  כלכלה 204

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רוטבוים אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  מר רוטבוים אביעד  פומנטו 05

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רוטבוים אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  מר רוטבוים אביעד  פומנטו 05

קורס סטטיסטיקה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רוטבוים אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  11:15  13:45  מר רוטבוים אביעד  

קורס סטטיסטיקה מורחב ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רוטבוים אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:30  13:00  מר רוטבוים אביעד