דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/07/2019 22:18

קורס יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה, גב' שדה שמשי הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר נלסון נועה  כלכלה 110

קורס יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:15  13:45  ד"ר נלסון נועה  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה, גב' שדה שמשי הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  ד"ר נלסון נועה  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה, גב' שדה שמשי הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  ד"ר נלסון נועה  כלכלה 108

קורס היחיד והקבוצה בארגון שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:15  09:45  ד"ר נלסון נועה  כלכלה 108

קורס הארגון וסביבתו שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:15  11:45  ד"ר נלסון נועה  כלכלה 108

קורס סמינר: ניהול קונפליקטים ומשא ומתן שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:45  19:00  ד"ר נלסון נועה  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס סמינר: מגדר בעולם הארגוני – היבטים פסיכו שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:00  11:30  ד"ר נלסון נועה  ווסטון 111

קורס הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר נלסון נועה  פומנטו 103

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  ד"ר נלסון נועה  פומנטו 103

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר נלסון נועה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר נלסון נועה  

קורס התערבויות פסיכולוגיות בארגונים שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  ד"ר נלסון נועה  ווסטון 129

קורס תיאוריה ופרקטיקה: יעוץ והנחיה לארגונים שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:00  19:30  ד"ר נלסון נועה  ווסטון 131

קורס יסודות המשאב האנושי שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נלסון נועה, ד"ר לנדאו דנה, גב' שדה שמשי הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  09:15  10:45  ד"ר נלסון נועה  כלכלה 206